Sinoway Industrial Co., Ltd.

Dasar Privasi Dasar Privasi

Laman web ini mengumpul maklumat dari pengguna kami di beberapa perkara yang berbeza di laman web kami yang mematuhi undang-undang dan peraturan, untuk memberi anda perkhidmatan yang lebih baik, membantu kami merekabentuk produk atau perkhidmatan baru untuk memperbaiki produk atau perkhidmatan kami yang sedia ada dan untuk tujuan pengenalan, perkhidmatan pelanggan, keselamatan, pengarkiban atau sandaran. Laman web ini adalah pemilik tunggal maklumat yang dikumpulkan di laman web ini. Kami tidak akan menjual, berkongsi, atau menyewa maklumat ini kepada mana-mana pihak luar, kecuali seperti yang digariskan dalam dasar ini atau mendapatkan persetujuan anda. Maklumat laman web ini yang dikumpulkan termasuk nama, rekod log penggunaan produk, maklumat konfigurasi untuk peranti elektronik anda, masa akses kepada produk atau perkhidmatan kami, maklumat lokasi dan banyak lagi. Tidak kira bagaimana maklumat peribadi anda diberikan kepada Sinoway, ia akan ditampung dan dilindungi dengan baik. Kami telah menubuhkan sistem kawalan keselamatan maklumat untuk mencegah maklumat peribadi anda digunakan, dikontrak, diubah suai, disalin, dimusnahkan, didedahkan, hilang atau dicuri oleh orang lain. Dalam beberapa kes, anda mempunyai pilihan menolak untuk memberikan maklumat tertentu kepada kami, tetapi kami mungkin tidak dapat memberikan anda produk, perkhidmatan atau maklumat tertentu.

Kami mempunyai pasukan berdedikasi yang bertanggungjawab untuk menguruskan perlindungan maklumat peribadi anda, termasuk sistem, penyelesaian pertikaian, latihan, perhubungan dan aspek lain, dan melaporkan terus kepada lembaga pengarah dan pengurus umum mengenai perkara yang berkaitan dengan privasi. Adalah mungkin bahawa kami boleh mengamanahkan pihak ketiga untuk memberi anda maklumat peribadi yang diperlukan untuk memberikannya dengan perjanjian kerahsiaan yang ditandatangani dengan kami untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda dilindungi dan digunakan semata-mata untuk memberikan perkhidmatannya kepada kami.

Sekiranya anda tidak mahu menerima komunikasi langsung kami, sila beritahu kami dan kami akan memadam maklumat peribadi anda di dalam senarai pemasaran langsung. Kami akan memastikan bahawa maklumat di atas dikumpulkan untuk tujuan sebarang produk atau aplikasi perkhidmatan. Jika kami ingin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain, kami akan menghantar permohonan kepada anda.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi kami oleh xie@china-sinoway.com atau david@china-sinoway.com .
  • TEL:+ 86-0592-5854962
  • FAX:+ 86-0592-5854960
  • EMAIL: xie@china-sinoway.com
  • ADDRESS:Tingkat 16, Pusat Perniagaan Huicheng, No. 839, Xiahe Rd., Siming Dist. Xiamen, Fujian, China
//